Kultura Politike Elitare dhe Zgjedhjet - Bota Sot
Kultura Politike Elitare dhe Zgjedhjet

Opinione

E premte, 25 maj 2018

Kultura Politike Elitare dhe Zgjedhjet

Nga: Flamur Sallahu Më: 19 maj 2017 Në ora: 14:41
Flamur Sallahu

Kultura politike i referohet: "Besimet mbizotëruese të popullit, qëndrimet, vlerat, Idealet, ndjenjat dhe vlerësimet rreth sistemit politik të vendit të tij, dhe Roli i vetes në atë sistem. Koncepti supozon që qëndrimet dhe njohuritë e sjelljes politike nuk janë të rastit, por ato përfaqësojnë një model të qëndrueshëm dhe një kulturë specifike politike mund të jetë e dobishme për konsolidimin e demokracisë. Një kulturë e tillë është një e moderimit dhe strehimit, duke nënkuptuar tolerancë ndaj besimeve të tjera politike dhe një ndjenjë besimi tek aktorët politikë.

Në një farë mase kultura politike është një trashëgimi historike, por nuk nënkupton që vlerat që përbëjnë kulturën politike janë të ngrira përgjithmonë. Në vend të kësaj, kultura politike formohet nga mosha të ndryshme, përvojat institucionale dhe të mësuarit politik. Institucionet e ndryshme paraqesin stimuj, duke ndikuar në ndërtimin e kulturës politike. Vëmendje duhet gjithashtu të sillet në faktin se kultura politike është një fenomen heterogjen dhe një thjeshtësim i natyrës komplekse të sjelljes njerëzore.

Ashtu si kultura politike, kultura politike e elitës mund të përkufizohet si grup që kanë: besimet, qëndrimet dhe idetë për politikën, por me përjashtim se ato mbahen nga elita qeverisëse.

Kultura e elitës është konsideruar e domosdoshme për konsolidimin demokratik për shkak se në qoftë se elita nuk pranon rregullat themelore të demokracisë, legjitimiteti i sistemit politik do të zbehet me shpejtësi. Për më tepër është e qartë se popullata masive nuk mund të zbatojë në mënyrë të drejtpërdrejtë reformat, roli i elitave në një tranzicion drejt një demokracie të plotë është thelbësore.

Elita dhe jo elita janë të dyja pjesë e të njëjtit sistem, të lidhur me njëri-tjetrin. Konsolidimi i demokracisë kërkon që elitat dhe popullata masive ta mbështesin procedurën, por janë elitat që kanë aftësinë më të madhe për të udhëhequr rrugën në ndërrime me vlerë të madhe. Është gjithashtu e nënkuptuar se elitat ndikojnë mbi masat e cila është më e fortë se e se të gjitha masat tjera të radhitura në grupacione.

Prandaj, një studim i kulturës politike elitare do të na tregojë në mënyrë indirekte diçka rreth kulturës politike të popullatës masive dhe anasjelltas. Një kulturë specifike politike gjithashtu mund të shoqërohet me një shkallë të caktuar të performancës politike.

Prandaj Populli duhet të ketë kujdes se cilës elitë do ti besoj me instrumentin demokratik të quajtur votë me të cilën do të përcaktojnë fatin e pushtetit në 4 vitet e ardhshme në nivel nacional.

Partitë në Republikën e Kosovës duke u munduar të krijojnë elitë në shoqërinë Kosovare po ashtu duke e keqkuptuar konceptin elitar duke i dhënë kuptim i marrjes së pushtetit dhe sundimit me të dhe përmbushjen e interesave vetanake i japin kaheje të dëmshme demokracisë dhe vet popullit pasi që Elita duhet të përfaqësojë interesat e popullit nëpërmjet Demokracisë Përfaqësuese në pamundësi që të kemi Demokraci të Drejtpërdrejtë nga Populli për të qeverisur.

Prandaj është e nevojshme që patjetër partitë në Republikën e Kosovës dhe të zgjedhurit për të përfaqësuar popullin (deputetët) të krijojnë një Kulturë Politike Elitare për përfaqësim të interesave nacionale duke marrë për bazë si kriter bazik fondamental para atij vetanak.

Prandaj edhe në fushatë zgjedhore duhet që të kemi kujdes në gjuhën dhe fjalorin e përdorur gjatë fjalimeve dhe një kulturë politike të bërit fushatë të drejtë me plan program të duhur dhe të zbatueshëm në të cilën do të vinin përkrahje të drejtpërdrejtë nga Populli.

Autori është kandidat për Studime të Doktoraturës në Universitetin Kombëtar për Shërbime Publike – Budapest Hungari – Drejtimi: Administratë Publike.

Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat
Sondazh
test