Tremujori i parë i vitit shënoi rritje të të hyrave, por u pasua me rënie - Bota Sot
Tremujori i parë i vitit shënoi rritje të të hyrave, por u pasua me rënie

Ekonomi

Tremujori i parë i vitit shënoi rritje të të hyrave, por u pasua me rënie

Më: 11 maj 2020 Në ora: 07:21
Ilustrim

Shfaqja e pandemisë COVID-19 në Kosovë ka ndikuar negativisht në performancën e të hyrave buxhetore nga pjesa e dytë e muajit mars. Kjo pasqyrohet edhe në raportin tremujor të financave të buxhetit të shtetit për periudhën janar-mars 2020. Aty thuhet se fillimi i situatës së pandemisë, përkatësisht shpallja e situatës së emergjencës shëndetësore, nuk pati efekte të ndjeshme në tremujorin e parë të vitit si komulativ, por pati ndikim negativ në pjesën e dytë të muajit mars.

Por, sipas Ministrisë së Financave, falë performancës së mirë në muajt janar dhe shkurt, humbjet u kompensuan.

Sipas raportit, gjatë periudhës janar-mars janë pranuar mjete në vlerë 402.42 milionë euro, që paraqesin 17 për qind të pranimeve të përgjithshme të planifikuara vjetore. Por, krahasuar me tremujorin e vitit paraprak, thuhet se ka një ulje prej 13 për qind, transmeton media.

Të hyrat buxhetore, pa përfshirë pranimet e financimit nga huamarrjet, ishin në vlerë 397.26 milionë euro, apo rritje prej 2 për qind, apo 8.71 milionë me shumë se në tremujorin e vitit paraprak.

“Ky trend i mirë i të hyrave tatimore dhe jotatimore vlerësohet se vjen si rrjedhojë e performancës së sektorit privat, përmirësimit të vazhdueshëm te ambientit të të bërit biznes si dhe aktiviteteve shtesë nga agjencitë mbledhëse të të hyrave”, thuhet në raport.

Të hyrat nga Dogana e Kosovës në tremujorin e parë të këtij viti kanë shënuar një rritje prej 3 për qind, apo 7.24 milionë më shumë sesa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, duke arritur vlerën prej 237.21 milionë euro. Megjithatë, rënie e të hyrave doganore është shënuar gjatë muajit prill. Të dhënat e Doganës tregojnë për rënie prej 5 për qind të të hyrave, krahasuar me vitin paraprak.

Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat