E martë, 18 janar 2022
  • Rreth Liqenit të Tropojës

    Momente nga ecja e fundit e Kosovo Mountain rreth Liqenit të Tropojës. Fotografia e publikuar në Facebook./BS