Ndalo det ato valë

Kultura

Ndalo det ato valë

Nga: Agim Desku Më: 11 shtator 2020 Në ora: 22:03
Agim Desku

Ndalo det ato valë bajlozësh që t'shitojnë

Sërish pas pesë shekuj t'ferrit mallkojnë

Rrugën e Kombit tim do të rikthejnë

Në çmendurinë e Via Egnaties së djajve

Ec e mos u bën rebel Agim kur t'i shoh

Kah të kalojnë karvanët pranë syve t'mi

Ata që me shekuj ma bën dheun ferr t'zi

Më sërvon bota të dehem e të ngriti dolli

Veç ti o det si t'i ndalon piratët e xhelatët

Ata që më lanë pa gjysmën e vëllëzërve

Që m'i ndanë dritat e fëmijëve nga sytë e mi

Nënën ma lanë të pragu me duar në gji

Edhe sot si dje e besa edhe nësër jetojnë

Demonët asnjë zot nuk di si t'i ndalon

Kanë marrë ca fytyra nga njeriu ynë

Bota po ngrit dolli me bukurinë korbiane.

11 shtator 2020 AGIM DESKU

SEA STOP THOSE

Sea stop those waves of behemoth that punish you

Again after five centuries of hell they curse

The path of my Nation will be restored

In the madness of Via Egnaties of devils

Walk and do not rebel Agim when I see them

Towards the caravans pass near my eyes

Those who for centuries make the earth hell black

The world makes me guard,drunk and toasts me

Except you o sea how to stop pirates and executioners

Those who left me without the half of brothers

That separated the children’s lights from my eyes

My mother left me on the doorstep with her hands on breast

Even today, as yesterday, I believe, and if the

Demons live, no god knows how to stop them

They got some faces from our man

The world is toasting with raven's beauty.

September 11, 2020 AGIM DESKU

Translated by

Marjeta Shatro Rrapaj

E DI KU JE ZOTI IM

(Teologut korçar Kleo Betsokou-mërgimtarit nga Londra

E di ku të gjej zoti im

Në valixhet plotë lot të mërgimtarëve

Aty çdo ditë të takoj në rrugën t'pakthim

Në një atdhe je ku secili bëhet Promete

Dhe liria e zëvendëson ferrin e Dantes

Zoti im ti u shndërrove në zana

Dhe nga toka ime shporre mijëra sulltanë

Nga Azia e Karpate që këtu bënin pallate

Në cilën dëshirë e di ku të gjej më mirë

Në fjalën që i thua nënës në çdo mëngjes

Të dua perëndesha ime që më fal gëzime

Në çdo kohë zotin tim e gjej më të ri

Kur vëllezër luftojnë së bashku për liri

Kur motrat tona të jetojnë si shqiponja

Zoti im është vetë Shqipëria e bashkuar

Pa asnjë kufi dikur të ndarë e të sharë

Por janë Kullat e Prekazit e Gllogjanit

Flaka e luftëtarëve që na ndriçojnë lirinë

Kudo jeton zoti im si hero i Arbërisë

Në bamirësinë e patriotit të kombit tonë

Hasan Prishtinës e Haxhi Zekës

Që i falën tërë pasurinë për liri t'Shqipnisë

Në kujtesën e Gjergjit që u kthye shqiptar

Edhe në madhështinë e Nënës Terezë

Botës ia shëroi varfërinë e vetes lavdinë

09 shtator 2020 AGIM DESKU

I KNOW WHERE YOU ARE MY LORD

(Korça theologian Kleo Betsokou-emigrant from London

I know where to find my lord

In suitcases full of tears of emigrants

There every day I meet you on the way back

You are in a homeland where everyone becomes Prometheus

And freedom replaces Dante's hell

My Lord, you became fairies

And expel thousands of sultans from my land

From Asia and the Carpathians they made palaces here

In which desire do I know where to find the best

In the word you say to your mother every morning

I love you my goddess who gives me joys

Every time I find my master younger

When brothers fight together for freedom

When our sisters live like eagles

My Lord is the united Albania itself

Without any boundary once divided and cursed

But they are the Towers of Prekaz and Gllogjan

The flame of the fighters who illuminate our freedom

Everywhere my lord lives as a hero of Arberia

In the charity of the patriot of our nation

Hasan Prishtina and Haxhi Zeka

That they forgave all the wealth for the freedom of Albania

In memory of Gjergji who became Albanian

Even in the greatness of Mother Teresa

Healed the world of poverty and her own glory

Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat