E shtunë, 05 dhjetor 2020
  • Mazreku:  Kompanitë e sigurimeve në 6 muajt e parë 2019 paguan 22 milionë euro dëme