E martë, 02 mars 2021
  • Elezi: Kemi kërkuar nga KGjK të na dërgojë emrat e personave që nuk kanë të drejtë kandidimi