E hënë, 26 korrik 2021
  • Misetiq: Nuk jemi gati për gjykim, sepse ZPS nuk i ka nxjerr të gjitha materialet