E shtunë, 25 shtator 2021
  • Shpata: Ai kryetari, kokë viçi të vijë dhe të shikojë të ecë këmbë këtu