E hënë, 06 dhjetor 2021
  • Aliu: Asnjëri prej projekteve të shqyrtuara nuk ka pasur leje të ndërtimit, leje ujore e as leje