E mërkurë, 06 korrik 2022
  • Pamje nga konferenca Qasjet aktuale në diagnostikimin dhe menaxhimin e pacientëve me sklerozë multiple