E shtunë, 13 gusht 2022
  • Kelmendi: Qëllimi ynë nuk ishte që të krijonim organizata që shërbejnë vetëm si gardianë të viktimave