E hënë, 15 gusht 2022
  • Orr: Ne sot po bëjm diplomac qytetare