E hënë, 20 mars 2023
  • Rezniqi: Në këtë rast cenohet skajshmërisht dinjiteti i viktimës