Redaksia e gazetës kombëtare “Bota sot”

Redaksia Kosovë:

Tel: +383 49 777 955

 

Redaksia Zvicër:

Tel: +41 79 159 74 42

 

REDAKSIA - [email protected]

REKLAMA/MARKETING: [email protected]

 

Llogaria Bankare Kosovë

BOTA SOT MARKETING SHPK

Emri i bankës: NLB Banka

Numri i llogarisë: 1701017400158974

Numri i IBAN: XK051701017400158974