E mërkurë, 04 tetor 2023
  • Smith: Hidhet poshtë kërkesa e mbrojtjes së Krasniqit për përkthimin e shënimeve