E mërkurë, 16 qershor 2021
  • Atmosferë pranvere

    Atmosferë pranvere në qytetin e Strugës. Fotografia e publikuar në rrjetet sociale./BS