E hënë, 08 gusht 2022
  • Pellgu dhe natyra e bukur

    Lynne Falconer bëri këtë fotografi të një pellgu në Rezervat Kombëtare Natyrore Thursley në Surrey.