E martë, 27 shtator 2022
  • Liqeni i Gjolit/Livadhit

    Liqeni i livadhit është një liqen malor në Malet e Sharrit në Kosovë. Ai shtrihet në një lartësi prej 2,173 metres (7,129 ft) mbi nivelin e detit dhe ka një gjatësi maksimale prej 228 metres (748 ft) dhe një gjerësi maksimale prej 120 metres (394 ft). 

    Fotografia e marrë nga Lulzim Demaj.