E martë, 27 shtator 2022
  • Shala e Bajgorës, Mitrovicë

    Shala e Bajgorës është një rajon malor (kodrinor) në Kosovë, që shtrihet në mes të luginës së lumit Ibër dhe Llapit, rrëzë Kopaonikut, i përqendruar kryesisht rreth qyteteve, Vushtrrisë dhe Mitrovicës, dhe qyteteve Trepçë dhe Stanberg, me fshatin Bajgora është më e madhja nga 37 vendbanimet e tyre.