E shtunë, 01 prill 2023
  • Një imazh i përbërë nga dy foto të vetme

    Një imazh i përbërë nga dy foto të vetme - nga e majta në të djathtë të datës 25 janar 2022 dhe 24 janar 2023 - tregon të njëjtin vendbanim në dimër për të treguar ndryshimin e kushteve klimatike në lagjen Golyazi në brigjet e liqenit Uluaba në Bursa
    Fotografia: Sergen Sezgin/Anadolu Agency/Getty Images