E mërkurë, 04 tetor 2023
  • Qetësi dhe bukuri

    Pjesa lindore e Kobilicës 2528 m, në prapavijë shihet Treskaveci në formë piramide, kufiri Kosovë/ Maqedoni veriore, Sharri i Lubinjës, Prizren, Kosovë.

    Fotografia e marrë nga Facebook-u i Hiking Njeri.