E mërkurë, 04 tetor 2023
  • Panoramë në Kosovë!

    Kur bukuria e pranverës ngërthehet me malet me borë, nuk ka si mos  të dalë panoramë e vërtetë.

    Pamje diku në Kosovë, fotografia e marrë nga Facebook i Hiking Njeri/BS