E hënë, 12 prill 2021
  • "Shtegu i Poezive"

    "Shtegu i Poezive" gjendet në fshatin Vajzë të Vlorës në të cilin ndërthuret në mënyrë fantastike poezia mahnitëse e Ali Asllanit dhe peisazhi magjik që të ofron natyra...Shtegu është në punim e sipër për të marrë pamjen përfundimtare.