E mërkurë, 28 shtator 2022
  • Heronjtë e Kosovës

    Heronjtë e sotëm të Kosovës duken kështu! Ata sonte në veri mund të përballen me bandat e armatosura të autokratit të Beogradit.
    Dalshin faqebardhë!

    Sepse të bardhë e kanë rrugën dhe qëllimin.