E hënë, 08 gusht 2022
  • Ura e Fshajtë

    Ura e Fshajtë është zonë e mbrojtur natyrore në kanionin e Drinit të Bardhë dhe është monument natyre me karakter hidro-gjeomorfologjik. Ura gjendet në fshatin Fshaj dhe shtrihet në territorin e komunës së Gjakovës.

    Fotografia e marrë nga Mergim Murtezaj.