E martë, 06 qershor 2023
  • Një tank i shkatërruar nga lufta e fundit në Kosovë!

    Mbi një tank të shkatërruar nga Lufta e Fundit në Kosovë! /Arian Mavriqi