E mërkurë, 04 tetor 2023
  • Bukuri e veçantë!

    Jeta në Shtupeqin i vogël gjatë perëndimit të diellit, Rugovë/ Kosovë.

    Fotografia e marrë nga facebook-u i Hiking njeri Kosova.