Funksionet e partive politike në Kosovë dhe mashtrmet e tyre

Opinione

Funksionet e partive politike në Kosovë dhe mashtrmet e tyre

Nga: Mr.Ali Hertica Më: 22 maj 2024 Në ora: 13:10
Mr.Ali Hertica

Për partinë politike bien rregullisht kambanat e alarmit,votuesit janë gjithnjë e më pak besnikë ndaj partive; pjesa relativisht e qëndrueshme e elektoratit tek e cila ata mund të mbështeteshin për një kohë të gjatë nuk ekziston më për dekada. Që nga vitet  2000 rezultatet e zgjedhjeve të së përfaqësuesve tregojnë pothuajse gjithmonë një rritje të fortë të lëvizshmërisë së votuesve. Rënia e besnikërisë partiake reflektohet edhe në anëtarësinë e partive: grupi i votuesve që janë anëtarë të një partie politike është tkurrur ndjeshëm në dekadat e fundit, në 2.5%. Partitë politike duket se po humbasin rrënjët e tyre sociale, gjë që ngre pikëpyetje për pozicionin e tyre në sistemin përfaqësues. A janë partitë ende përfaqësuese të asaj që po ndodh në shoqëri nëse votuesit ndërrojnë parti kaq shpesh,dhe a mund të përballen partitë në një demokraci përfaqësuese me pak – ose edhe aspak – anëtarëPër partinë politike bien rregullisht kambanat e alarmit. Votuesit janë gjithnjë e më pak besnikë ndaj partive; pjesa relativisht e qëndrueshme e elektoratit tek e cila ata mund të mbështeteshin për një kohë të gjatë nuk ekziston më për dekada. Që nga vitet 2000, rezultatet e zgjedhjeve të parlamentare së.Përfaqësuesve pothuajse gjithmonë zbulojnë lëvizshmërinë e shtuar të votuesve. Rënia e besnikërisë partiake reflektohet edhe në anëtarësinë e partive: grupi i votuesve që janë anëtarë të një partie politike është tkurrur ndjeshëm në dekadat e fundit, në 2.5%. Partitë politike duket se po humbasin rrënjët e tyre sociale, gjë që ngre pikëpyetje për pozicionin e tyre në sistemin përfaqësues. A janë partitë ende përfaqësuese të asaj që po ndodh në shoqëri nëse votuesit ndërrojnë parti kaq shpesh…A mund të përballen partitë në një demokraci përfaqësuese me pak – ose edhe aspak – anëtarë

Funksionet e partive politike

Partitë politike mund të përshkruhen si 'një grup i organizuar, i pajisur me një emër zyrtar, i cili si i tillë parashtron kandidatë për zgjedhje për poste publike'.2 Partitë tradicionalisht kanë përmbushur një funksion të rëndësishëm lidhës ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë. Kjo u jep partive detyrën më të rëndësishme: ato rekrutojnë dhe përzgjedhin kandidatë për organe përfaqësuese dhe për poste të tjera politike në administratën publike në të gjitha nivelet: komunal, krahinor, kombëtar dhe evropian. Kur dorëzojnë emrat, ata mbështeten në bazën e tyre mbështetëse të anëtarëve aktivë. Përveç kësaj, partia zakonisht i vendos vetes edhe detyrën e edukimit dhe trajnimit të anëtarëve aktivë; në këtë mënyrë krijon një rezervuar nga i cili mund të nxjerrë gjatë përzgjedhjes së personelit politik. Formalisht, njerëzit mund të paraqiten edhe individualisht si kandidatë për organet përfaqësuese, por mundësia e suksesit të veprimeve të tilla me një person është jashtëzakonisht e ulët. Përveç emërimit të përfaqësuesve të kandidatëve - mbi të cilët padyshim që votuesi ka fjalën e fundit - partitë kanë një rol në emërimin e titullarëve të rangut të lartë, si ministrat, komisionerët e mbretit dhe kryetarët e bashkive - megjithëse kontrolli i tyre mbi emërimin e zyrtarët e fundit është ulur kohët e fundit.

Përveç kësaj të drejte praktike ekskluzive për të emëruar kandidatë, artikulimi dhe sinteza e shumë pikëpamjeve, interesave, dëshirave dhe ideve brenda shoqërisë është një funksion i rëndësishëm i partive. Si ndërmjetës, palët duhet të peshojnë preferencat dhe interesat shpesh konfliktuale të grupeve në shoqëri dhe t'i rregullojnë ato në një program koherent. Parimi udhëzues këtu është ideologjia e tyre (një vizion koherent i organizimit të dëshirueshëm të shoqërisë), zakonisht i regjistruar në një deklaratë parimesh. Partitë nuk kanë monopol këtu: media dhe grupet e interesit gjithashtu ngrenë çështje dhe ushtrojnë ndikim në axhendën politike.Në prag të zgjedhjeve, partitë përpiqen të fitojnë mbështetjen e votuesve për programin e tyre dhe kandidatët e tyre; Ky mobilizim elektoral është një funksion i tretë. Teorikisht, interesi vetjak i mirëkuptuar i partisë promovon këtu të mirën e përbashkët. Përpjekjet e partive për të fituar votues në fushatat zgjedhore ose për të rekrutuar anëtarë në mënyrë ideale do të stimulonin pjesëmarrjen politike të qytetarëve, do t'i përfshinin ata më shumë në procesin e vendimmarrjes politike dhe kështu do të kontribuonin në integrimin e tyre në sistemin politik. Kjo përfiton legjitimimin e atij urdhri (përfshirë palët). Në kryerjen e të gjitha këtyre funksioneve, palët drejtpërdrejt ose tërthorazi përmbushin funksionin e tyre kryesor, përkatësisht të veprojnë si ndërmjetës midis qeverisë dhe shoqërisë. Partitë janë një lidhje thelbësore midis politikës dhe elektoratit; ato përcjellin pikëpamjet Kritika të vazhdueshme ndaj partive politike

Kritika ndaj partive mund të dëgjohet për aq kohë sa ato ekzistojnë. Në gjysmën e dytë të shekullit të nëntëmbëdhjetë, midis strukturave politike (liberale) pati një rezistencë të madhe ndaj formimit të partive, sepse kjo do të çonte vetëm në ndarje. Natyrisht, edhe elita kishte frikë se pozita e saj e privilegjuar do të rrezikohej. Në periudhën ndërmjet luftërave, kritikat vinin kryesisht nga autoritarët: ndarjet e supozuara politike thuhej se ishin në kundërshtim me komunitetin popullor të dashur në këto qarqe. Partitë do të ngriheshin vetëm për interesat e mbështetësve të tyre dhe do të humbnin vëmendjen e interesit të përgjithshëm. Në vitet 2000, politika e vendosur përsëri u vu nën kritika, këtë herë nga progresistët. Politikanët ishin bërë regjentë që qëndronin në një distancë të madhe nga votuesi; partitë ishin organizata jodemokratike pa profil të mprehtë, të fokusuara mbi të gjitha në ruajtjen e pushtetit

Çuditërisht, pjesë të kësaj kritike autoritare dhe progresive janë pasqyruar në vlerësimin populist të partisë politike në dekadat e fundit. Sipas Pim Fortuyn, partitë e themeluara kishin pasur ditën e tyre: ato nuk kishin asnjë kontakt me mbështetësit e tyre dhe ishin "degjeneruar... në makina pune për një elitë të vogël politike".3 Kritika ndaj kulturës së regjentit mund të dëgjohet edhe nga PVV dhe Forumi për Demokraci. Sipas ideologut të partisë Martin Bosma, organizatat e vjetra të partisë janë pengesa mes shoqërisë dhe politikës. se partitë nuk përfaqësojnë më vullnetin e popullit, por vetëm vullnetin e tyre. klientelë. Partitë do të formonin një kartel, me synimin për të mbajtur 'karuselin e punës politike' dhe për të përjashtuar të ardhurit.

Është e vetëkuptueshme që kritikat ndaj funksionit të partive politike' - veçanërisht kur "vendosni tema dhe probleme në axhendë dhe peshoni interesat mbi bazën e ideologjisë apo filozofisë. .. Për më tepër, rekrutimi dhe përzgjedhja e kandidatëve nën presion”

Më i lirshëm nga shoqëria, më i varur nga shteti

Kritikat bashkëkohore ndaj partive politike në thelb zbret në faktin se ato janë shkëputur më shumë nga shoqëria dhe kanë përfunduar më shumë në domenin shtetëror. Për sa i përket lidhjeve më të lirshme me shoqërinë, shkencëtarët politikë theksojnë pasojat e depilarizimit, ku partitë kanë humbur rrjetin e tyre të organizatave të lidhura - qendra politike e të cilave ato ishin. Për shkak të individualizimit u ul edhe besnikëria partiake. Feja dhe klasa shoqërore përcaktojnë gjithnjë e më shumë sjelljen e votimit, duke rezultuar në një rritje të mprehtë të paqëndrueshmërisë zgjedhore. Numri i të ardhurve të përfaqësuesve dhe pjesa e tyre e votave është rritur gjithashtu në mënyrë të konsiderueshme, gjë që tregon një lidhje në rënie me partitë ekzistuese.

commentFirst article
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat