Kualifikimet “mashtrim dhe mashtrim koalicionesh të liderëve politikë”

Opinione

Kualifikimet “mashtrim dhe mashtrim koalicionesh të liderëve politikë”

Nga: Mr.Ali Hertica Më: 29 maj 2024 Në ora: 15:08
Mr.Ali Hertica

'Pjesëmarrësit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare i bëjnë përgatitjet për shfaqje para qytetarëve, të cilët duhet tëvotoin . Këto ditë ata i përgatisin listat zgjedhore dhe bisedojnë për koalicionet e ndërsjella zgjedhore dhe pas zgjedhjeve, i përgatisin fushatat, ndërsa takohen edhe me qytetarët. Karakteristikat e lidershipit të mirë. Këshilla dhe shembuj të lidershipit efektiv - Stilet e lidershipit, aftësitë, studimet e rasteve dhe intervistat me liderë të suksesshëm. - Si ndryshon lidershipi? Udhëheqja morale. Lidershipi si një proces qytetërues - Si po ndryshon lidershipi tani? Tendencat dhe tre forcat lëvizëse - Lidershipi moral - Ana e errët e lidershipit

Çfarë është udhëheqja?

 Udhëheqja është procesi me anë të të cilit një individ ndikon tek të tjerët për të arritur një qëllim specifik. Udhëheqja e mirë është në gjendje të stimulojë dhe frymëzojë të tjerët. Këta liderë forcojnë motivimin, përkushtimin dhe performancën organizative.Udhëheqja e keqe mund të ketë pasoja katastrofike. Për shembull, njerëzit me një shef të keq kanë një atak në zemër 20 deri në 40 përqind më shpesh sesa njerëzit me një shef të mirë. Për më tepër, duket se 75 për qind e punonjësve e shohin marrëdhënien me shefin si pjesën më stresuese të punës. Prandaj nuk është aspak e vetëkuptueshme që të gjithë menaxherët janë liderë të mirë. 'Bosi' është një gjë e së kaluarës. Me përjashtim të liderëve të lindur, shumica e njerëzve duhet të punojnë shumë për të zhvilluar veten në liderë efektivë. Liderët shërbejnë si shembull. Nga ata mund të pritet që të demonstrojnë integritet dhe vlera morale në atë që thonë dhe bëjnë.

Një lider mundësisht u jep punonjësve të tij besim duke u caktuar atyre përgjegjësitë dhe autonominë e tyre.Udhëheqësit duan të dinë se çfarë po ndodh në organizatë dhe me klientët. Ata bëjnë çmos për të kapërcyer distancën me vendin e punës.Autenticiteti është i rëndësishëm. Bëhuni vetvetja dhe shprehni vizionin tuaj. Një histori e mirë mund të ndihmojë me këtë,udhëheqësit janë atje për të arritur rezultate dhe për të përmirësuar performancën. Kjo kërkon një orientim ndaj rezultateve dhe veprimeve. Është e rëndësishme që udhëheqësit të marrin kontrollin.

Liderët duhet të jenë në gjendje të motivojnë dhe frymëzojnë.

Aftësitë e komunikimit si dëgjimi dhe aftësia për të vetëkritikuar janë të rëndësishme. Udhëheqësve shpesh u kërkohet gjithashtu të kenë aftësi stërvitore.Ka shumë libra dhe teori rreth lidershipit. Disa koncepte janë diskutuar më poshtë.Dallimi midis detyrës dhe udhëheqjes së orientuar nga njerëzit. Udhëheqësit e orientuar nga detyra janë të fokusuar kryesisht në plotësimin e detyrave (konkrete dhe të matshme) me të cilat përballen. Liderët e orientuar nga njerëzit theksojnë nevojat e punonjësve të tyre. Ata kryesisht merren me çështje të tilla si frymëzimi, motivimi dhe stërvitja.

Dallimi midis lidershipit transaksional, transformues, autentik dhe karizmatik. Udhëheqësit e transaksioneve i drejtojnë njerëzit e tyre drejt qëllimeve të caktuara dhe këtë e bëjnë kryesisht duke qartësuar rolet dhe detyrat. Udhëheqësit transformues transformojnë punonjësit e tyre duke theksuar rëndësinë e organizatës dhe vlerën e punës së tyre. Udhëheqësit autentikë e dinë se kush janë, qëndrojnë për diçka dhe përcjellin vizionin e tyre. Ata veprojnë hapur dhe sinqerisht sipas idealeve të tyre. Udhëheqja karizmatike në masë të madhe korrespondon me lidershipin autentik, me shtimin se lideri tregon cilësi dhe sjellje të jashtëzakonshme në sytë e popullit të tij, gjë që i jep atij (pothuajse) statusin e një heroi. Për këtë temë, shih gjithashtu artikullin 'Udhëheqja e qëndrueshme; transaksionale apo transformuese apo nuk ka rëndësi?

Udhëheqja situative, në të cilën udhëheqësit përshtatin stilin e tyre me shkallën e pjekurisë së detyrave të punonjësve të tyre. Për shembull, lexoni "Lidership në kohë të vështira" dhe "Inteligjencë emocionale". Menaxhimi i përditshëm i proceseve të punës është thelbësor për mbijetesën e organizatës. Menaxherët dhe shefat që formojnë menaxhmentin e mesëm janë shtylla kurrizore e organizatës. Shumë shpesh, menaxhmenti i mesëm humbet nga vështrimi ose, edhe më keq, hidhet poshtë si një 'shtresë e shkrirë' e shtretërve. Kjo tregon shumë për udhëheqjen e niveleve më të larta. Truku është t'i jepni gjithmonë menaxhmentit të mesëm përgjegjësinë që meritojnë. Lexoni për këtë: 'Menaxhimi i performancës: rroftë menaxhimi i mesëm! me 5 këshilla për të ndihmuar menaxherin e mesëm. Artikulli 'Menaxheri operacional një lidhje e rëndësishme' përshkruan shtatë aftësitë e menaxhimit operacional.

Aftësitë e liderëve efektivë

Koncepti që integron shumë stile dhe aftësi është ekuilibri midis menaxhimit dhe vetë-organizimit. Udhëheqësit efektivë zhvillojnë një stil në të cilin ekziston një ekuilibër i mirë midis vendosjes së kornizave, udhëzimeve dhe udhëzimeve nga njëra anë dhe autonomisë dhe përgjegjësisë së punonjësve nga ana tjetër.Sa më shumë publikime dhe sa më tërheqëse, aq më shumë konfuzion. Cili është thelbi dhe ku po shkon? Në seksionet Lidershipi si proces qytetërues dhe Udhëheqja: Tre tendencat më të rëndësishme trajtojmë këto 2 pyetje.

Si ndryshon lidershipi?

Me ndryshimet në shoqëri ndryshon edhe lidershipi. Cili është thelbi? Këto janë ndryshimet në marrëdhëniet e fuqisë dhe varësisë dhe ndryshimet e shoqëruara në sjellje dhe qëndrime.troç? Ende. Këto ndryshime na detyrojnë të organizohemi ndryshe. Ata gjithashtu bëjnë thirrje për udhëheqje morale.

Udhëheqja dhe organizimi ndryshe

Brenda organizatave ka një tendencë drejt mbikëqyrjes dhe kontrollit më pak nga lart-poshtë, më shumë menaxhim horizontal nga kolegët dhe klientët. Më shumë autonomi dhe përgjegjësi për njerëzit, gjithashtu më shumë hapje, respekt dhe lidhje në marrëdhëniet e ndërsjella, si vertikalisht ashtu edhe horizontalisht. Me pak fjalë, dallimet e pushtetit po zvogëlohen dhe lidershipi po ndryshon bashkë me të. Kërkon një ekuilibër të mirë midis menaxhimit dhe vetë-organizimit brenda organizatës. Një ekuilibër i mirë lehtëson një dinamikë pozitive të motivimit, përfshirjes dhe përgjegjësisë. Shih Konkurrueshmëria dhe Organizimi Inovativ.Së dyti, rrjetet e marrëdhënieve ndërmjet organizatave po ndryshojnë. Këto rrjete po kondensohen. Kjo gjithashtu shpesh nënkupton më shumë konkurrencë dhe një rritje të shpejtësisë së ndryshimit. Në të njëjtën kohë, zinxhirët e varësisë nganjëherë zgjerohen në rrjetet globale. Organizatat po bëhen më të varura nga organizatat e tjera. Marrëdhëniet afatgjata dhe të besueshme me furnitorët dhe klientët po bëhen më të rëndësishme. Udhëheqja e mirë krijon aleanca dhe koalicione.

commentFirst article
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat