Nesër mblidhet Kryesia e Kuvendit

Aktuale

Nesër mblidhet Kryesia e Kuvendit

Më: 25 tetor 2021 Në ora: 15:58
Kryesia e Kuvendit

Nesër nga ora 11:00 do të mbahet mbledhja e Kryesisë së Kuvendit.

Në rend të ditës do të jenë disa pika.

Rendi i Ditës

Miratimi i procesverbali të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,

Pika e papërfunduar nga Seanca plenare e mbajtur më 22 dhe 28 korrik 2021:

Votimi i Rekomandimeve të Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike lidhur me Raportin e Auditimit të pasqyrave vjetore financiare të N.P Hortikultura për vitin 2020.

III. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 16, 19, 21, 28 korrik dhe 6 gusht 2021:

Votimi i Projektligjit nr.08/L-006 për ratifikimin e amendamentimit të Marrëveshjes ndërkombëtare me Bankën Evropiane për Investime (BEI), për financimin e Projektit për rehabilitimin e linjës hekurudhore 10,

Votimi i Projektligjit nr.08/L-008 për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim për zbatimin e Projektit “Hulumtimi dhe shkencat e aplikuara në arsimin e lartë + (HERAS+) (ada numri referues 8116-00-2020)”,

Votimi i kërkesës së Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural,  Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë për ndryshimin e emërtimit të këtij komisioni.

Pika e papërfunduar nga seanca plenare, e mbajtur më 19 tetor 2021:

Votimi i Raportit vjetor të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore për vitin 2020.

Përgatitjet për seancë të re plenare:

Deklarimet jashtë rendit të ditës,

Pyetjet parlamentare,

Debat parlamentar në lidhje me veprimet e Qeverisë për alternativat e diversifikimit të energjisë dhe veçanërisht Projektin e Gazit me MCC,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-028 për të drejtën ndërkombëtare private,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-034 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-049 për administrimin e pasurisë së sekuestruar dhe konfiskuar,

Shqyrtimi i Propozim-vendimit për caktimin e pagës së Auditorit të Përgjithshëm të Republikës së Kosovës,

Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur të Mediave për vitin 2020,

Shqyrtimi i Raportit vjetor të Zyrës së Rregullatorit për Energji për vitin 2020,

Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë Kundër Korrupsionit për vitin 2020,

Shqyrtimi i Raportit vjetor të Auditimit të Buxhetit të Kosovës për vitin 2020,

Propozimi i dy (2) kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese,

Emërimi i kryetarit dhe katër (4) anëtarëve të Bordit të Organin Shqyrtues të Prokurimit.

Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave

Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat