Vendet që do të mbesin nesër pa rrymë

Kosova

Vendet që do të mbesin nesër pa rrymë

Më: 20 tetor 2021 Në ora: 16:53
Foto ilustrim

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet.

21.10.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Gjilan

1.

TS 35/10(20) kV Artan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kolonija e Vjetër (Kodi: 60024001) nga ora 10:00 – 15:00.

Vendet: fshatrat: Jasanovik, Kllobukar (një pjesë), Koloni, Koloni e Vjetër, Koloni e Re, Plavica (një pjesë) dhe Tullar (një pjesë).

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

2.

TS 110/10(20) kV Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hogoshti (Kodi: 62000001) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Kopërnica, Hogoshtë, Ploçikë, Desivojsë, Shipashnicë e Ulët, Shipashnicë e Epërme, Trenidell (antenat), Dazhnicë, Kostandincë, Kolloleq, Tërsten, Laçiçë, Vriçevcë, Lisockë, Gjyrishevcë, Zhujë, Air Energy – Kitka, Velegllavë, Marovcë dhe Sotllar).

Arsyeja: Degëzimi Kranidell-A shtylla e thyer, vendosja e 2 shtyllave të drurit 12 m.

Gjakovë

1.

NS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ura e Terzive (Kodi: 81000004) nga ora 10:00 – 15:00.

Vendet: fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj, Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja: Ndërrimi i izolatorëve në segmentin Rugovë.

Prishtinë

1.

TS 35/10(20) kV Koliq do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Grashtic-Radashec (Kodi: 14016001) nga ora 10:00 – 15:00.

Vendet: Grashticë dhe Radashec.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

2.

TS 110/35/10(20) kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Palaj (Kodi: 18024001) nga ora 10:00 – 15:00.

Vendet: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullë, Grabovc, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

3.

TS 35/10(20) kV Batllava do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Orllani (Kodi: 14015002) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci 1 dhe 2, Orllani, Vikendicat dhe Te Zahir Pajaziti.

Arsyeja: Revizion i daljes.

Prizren

1.

Nga TS 110/10(20)kV Theranda do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Stabilimenti Sllapuzhan, këto TS do të mbesin pa tension:

TS.10/04 kV Sllapuzhani I (kodi: 32000007003) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Sllapuzhani II (kodi: 32000007004) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllaca VI lagjja Sukaj (kodi: 32000007005) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Peqani (kodi: 32000007006) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Duhla Kraishtë (kodi: 32000007007) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Duhla, B.Qatani (kodi: 32000007008) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Duhël, Lagjje Sopaj (kodi: 32000007009) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Duhël restorant Giri (kodi: 32000007010) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllaca V Bajraktare (kodi: 32000007011) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllaca I shkolla (kodi: 32000007012) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllaca II Zekollët- Elezaj (kodi: 32000007013) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllaca III Kroni blindë (kodi: 32000007014) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllaca II Lumaj (kodi: 32000007015) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Kyqykët Bllacë (kodi: 32000007031) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllacë (kodi: 32000007032) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Zekollet-Bllacë (kodi: 32000007033) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV N.T.P.Kroni Bllacë (kodi: 32000007034) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV TS Beco (kodi: 32000007035) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Lagjja Hoxaj- Bllacë (kodi: 32000007036) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Gurthyes DESTANI (kodi: 32000007037) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Duhël (kodi: 32000007040) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Dulël- Lagjja te xhamia (kodi: 32000007041) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Duhël-lagjja Rafshi (kodi: 32000007042) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllacë (kodi: 32000007045) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

Vendet: Duhël, Bllacë, Gyrthyesi, Lagjet Lumaj, Sopaj, Qatani, Zekollët dhe Kyçykët.

Arsyeja: Pastrim traseje nga vegjetacioni.

2.

TS 110/35/10(20) kV Prizren 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bodrumi (Kodi: 30000014) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, dhe Zymi.

Arsyeja: Ndërrimi izolatorëve dhe përforcimi i përçuesve nëpër fusha.

3.

Nga TS 35/10 KV Dragash do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Restelica (Kodi: 30036002) nga ora 09:00 – 16:00.

Vendet: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja: Pastrim traseje nga vegjetacioni.

Ferizaj

1.

TS 35/10(20) kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maksiti (Kodi: 41046006) nga ora 09:00 – 12:00.

Vendet: rrugët: Ramadan Kumanova (një pjesë), Skender Salihaj (një pjesë), Parku Teknologjik (2 konsumatorë komercial dhe Shtime (2 konsumatorë komercial).

Arsyeja: Ndërrimi i izolatorëve, ndërrimi i shkarkuesve të mbitensionit dhe rregullimi i kokave kabllovike.

2.

TS 35/10(20) kV Shterpca do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gotovusha (Kodi: 40044005) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Një pjesë e Shtërpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj dhe Brod.

Arsyeja: Kontrollimi i trafostacioneve, lëshuesve katodik, pastrimi i trasesë dhe shtrëngimi i përçuesve.

3.

Nga TS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kraishta (Kodi: 41000002) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Rufci I Ri, Rufci I Vjetër, Hallaqi I Vogël, Hallaqi I Madh, Ribar i Vogel, Ribar i Madh, Zllakuqan, Kraishta, Bujani, Bregu I Zi, Godanci I Epërm dhe Varigoci Kraishta.

Arsyeja: Punë e planifikuar, energjizimi i TS-10/0.4kV kodi 41000002062 me rrjetin e ri sipas projektit Godan Shtime.

4.

Nga TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Halilaqi (Kodi: 41048003) nga ora 09:00 – 11:00.

Vendet: Harilaqi, Treshnjevka dhe konsumatorët komercial të kësaj dalje 10kV.

Arsyeja: Bartja e përçuesve në shtyllat e tensionit të mesëm.

5.

Nga TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drejtimi i Betonit (Kodi: 40041002) nga ora 09:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Rr.”Prizrenit”, Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosinë, Slivova, Dremjak dhe bizniset private.

Arsyeja: Punimi i lidhseve kabllovike të tensionit të mesëm.

6.

Nga TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fabrika e Gypave (Kodi: 40041010) nga ora 09:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Fabrika e gypave.

Arsyeja: Punimi i lidhëseve kabllovike të tensionit të mesëm.

Pejë

1.

TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Stabilimenti Junik nga ora 11:00 deri në ora 14:00,

Pa tension do të mbesin TS 10/0.4kV me kod: (53000007017, 018,019, 020, 021,022 ,023,024 ,025, 026,027,028,029,030,031,039, 040,041,045, 046,047, 050, 052, 053, 056, 057, 058, 059,)

Vendet: Junik, Prilep, lagjet në Junik, Gjocaj.

Arsyeja: Kontrollimi i rrjeti dhe bartja e përçuesve nga shtylla e dëmtuara në të rejat- lagjja Gacaferi.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kastrati (Kodi: 51000007) nga ora 10:00 – 15:30.

Vendet: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Dobërdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.

Arsyeja: Ndarja e daljes 10 kV nga stabilimenti në dy degëzime.

Mitrovicë

1.

TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Turiqevci (Kodi: 74000006) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Llaushë, Rakinicë, Kopiliq i Epërm, Kllodernica, Turiqefc, Buroj, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i Ulët dhe Açarevë.

Arsyeja: Kontrollimi i linjës, pastrimi i trasesë, ndërrimi i izolatorëve.

22.10.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

NS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

NS 10/04 kV Bregu i Diellit 1 TS 7 (kodi: 19100017084) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

NS 10/04 kV S. shpërndarës Bregu I Diellit 8 (kodi: 19100017083) prej orë 09:00 deri në ora 13:00

Vendet: Bregu i Diellit 1 TS 7 dhe TS 8.

Arsyeja: Trasimi dhe shqyrtimi i kabllove.

2.

NS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10 KV J08 Soliterat (kodi: 19000036) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Vendet: Soliterat D6 dhe D9, Mentor Bytyqi – Prishtina e Re.

Arsyeja: Trasimi dhe shqyrtimi i kabllove.

3.

NS 110/10kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

NS 10/04 kV 1 Tetori (kodi: 11000005126) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

NS 10/04 kV De-Kos”sh.p.k. Afrim Berisha (kodi: 11000005240) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Vendet: 1 Tetori dhe Afrim Berisha.

Arsyeja: Trasimi dhe shqyrtimi i kabllove.

22.10.2021

Punime nga palët e treta

Ferizaj

1.

Nga TS 110/35/20kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Komogllava (kodi: 40000009) prej orës 09:00-09:30 dhe nga ora 14:30-15:00

Vendet: Komogllava, Gërrlica…,

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, largimi i urave të tensionionit të mesëm.

2.

Nga TS 110/35/20kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

Pa tensioni do te mbesin TS nga ora 09:00 deri ne ora 15:00

NS 10/0.4kV ESKAVATORI SH.P.K. Haziz Rysha me kodi(40000009243)

NS 10/0.4kV TS-Restorant Kulla me kodi(40000009209)

Vendet: Eskavatori dhe restoran kulla

Arsyeja: Zhvendosja e rrjetit 10(20)kV, sipas zgjidhjes teknike.

Gjilan

1.

Nga TS 35/20kV Artana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Slivova (kodi: 60024003) prej ores 10:00 deri ne ora 12:00

Vendet: Boston, Turiqevc, Vllasali, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivodë.

Arsyeja: Punimi i urave dhe energjizimi i linjës për konsumatorin Xhavit Vllasaliu, sipas pëlqimti elektro-energjetik.

22.10.2021

Punime nga KOSTT-i

Prishtinë

1.

Nga TS 110/10kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr. 6 Iliria (Kodi: 12000002) nga ora 13:00 deri në ora 17:00.

Vendet: Aktashi dhe Qendra (një pjesë).

Arsyeja: Punime në TR 2 nga KOSTT-i

2.

Nga TS 110/10kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV nr.26 Ramiz Sadiku (Kodi: 12000018 ) nga ora 13:00 deri në ora 17:00.

Vendet: Objekti Ramiz Sadiku.

Arsyeja: Punimi Punime në TR 2 nga KOSTT-i.

3.

Nga TS 110/10kV Prishtina 3 do të ndërprehet: nga ora 13:00 dhe deri 17:00

NS 10/0.4kV TS B.Pr. Shaip Zuqolli (Mitrovicë) me kod: 12000016126

NS 10/0.4kV TS Rambuje 1 me kod: 12000016072

NS 10/0.4kV TS Afrim Durmishi me kod: 12000016203

Vendet: Objekti banimit Shaip Zuqolli dhe Afrim Durmishi.

Arsyeja: Punime në TR 2 nga KOSTT-i.

23.10.2021

Punime nga palët e treta

Prishtinë

1.

Nga TS 35/20kV Prishtina I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja Fushë-Kosova nr 8 (kodi: 10012181 ) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Vendet: rr. M9 Fushë Kosovë-Prishtinë, Kolegji AAB, Lesna, Herta Center, deri tek shkolla Mihal Grameno, Bau Marketi…

Arsyeja: Realizimi i sistemi Hyrje/Dalje për trafostacionin e ri Univerisiteti AAB, sipas pëlqimit elektro-energetik.

Të nderuar lexues të gazetës “Bota sot”, komentet që përmbajnë fyerje, ofendime dhe sharje nuk lejohen në portal. Andaj, komentet e juaja do të kalojnë në filtra për aprovim dhe të tillat që përmbajnë gjuhë që nuk përkon me rregullat, nuk do të aprovohen. Ju faleminderit.
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat