Burg dhe gjobë ndaj dy të akuzuarve, për narkotik dhe armëmbajtje pa leje

Kronikë e zezë

Burg dhe gjobë ndaj dy të akuzuarve, për narkotik dhe armëmbajtje pa leje

Më: 9 mars 2021 Në ora: 15:54
Foto ilustrim

Gjykata Themelore në Ferizaj, ka shpall aktgjykim dënues ndaj të pandehurit V.B. dhe D.P. shtatas i Republikës së Shqipërisë, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, për veprën penale të kryer në në bashkëkryerje blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substanca psikotrope dhe analoge nga neni 267 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), dhe veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armeve nga neni 366 paragrafi 1 KPRK-së.

Kryetari i Trupit Gjykues i Departamentit për Krime të Rënda – Ibrahi Idrizi, pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor fillestar, dhe pranimit të fajësisë nga të pandehurit, të pandehurin V.B. për veprat penale si në aktakuzë e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej një (1) viti e gjashtë (6) muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej njëmijekatërqind (1.400) euro, ndërsa të pandehurën D.P. e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej një (1) vit burgim dhe katërqind (400) euro gjobë.

Të pandehurit akuzohen se më 07.04.2020, me qëllim të shitjes kanë poseduar pa autorizim substanca narkotike të llojit kokainë në atë mënyrë që Njësia e DHTN-së, në Ferizaj, pas një pune operative dhe gjatë kontrollimit, në trupin e të akuzuarës D.P dhe atë nën reçipeta është gjetur një qese me substancë narkotike të llojit kokainë me peshë prej 49.07 gram, e pastaj me pëlqimin e të akuzuarve është kontrolluar banesa ku banonin dhe gjatë kontrollës janë gjetur 5 qese me substancë narkotike kokainë me peshë: 34.39 gr, 9.79 gr, 3.06 gr, 0.35 gr dhe 0.4 gr e që pesha e përgjithshme e narkotikut ishte 96.70 gram, po ashtu janë gjetur edhe 3 peshore digjitale për matje të narkotikut të cilat sekuestrohen nga ana e Policisë.

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore të Ferizajt.

Shfaq komentet
comments powered by Disqus
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat