ZPV i rekomandon gjyqtarit paraprak që viktimat në rastin e Hashim Thaçit e të tjerëve të grupohen në një grup të vetëm

Aktuale

ZPV i rekomandon gjyqtarit paraprak që viktimat në rastin e Hashim Thaçit e të tjerëve të grupohen në një grup të vetëm

Më: 12 prill 2021 Në ora: 11:01
Rexhep Selimi, Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli

Përmes një shkrese drejtuar gjyqtarit paraprak, Nicolas Guillou, Zyra për Pjesëmarrjen e Viktimave (ZPV) i ka rekomanduar këtij të fundit që viktimat në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit, të grupohen në një grup të vetëm.

Sipas shkresës, sa i përket shqetësimeve në lidhje me aksesin ndaj viktimave që ZPV i ka konsideruar, përfshiheshin vështirësitë e mundshme të udhëtimit në Kosovë, udhëtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, takimi i klientëve nga diaspora, si dhe aftësia për të kontaktuar klientët me mënyra të ndryshme të komunikimit kur takimi personal do të ishte i parealizueshëm.

Në veçanti, në lidhje me takimet në grupe, ZPV thuhet se ka konsideruar çdo çështje që mund të lindë dhe pengoj përfaqësimin efektiv, si për shembull mbledhjen e viktimave të etnisë serbe dhe shqiptare të Kosovës së bashku në një grup në Kosovë ose Serbi.

Sa i përket rrethanave specifike të aplikantëve, sipas shkresës, ata flasin serbisht (njëmbëdhjetë) ose shqip (pesë), raporton “Betimi për Drejtësi”.

Tutje, thuhet se nga ta, nëntë aplikantë jetojnë në Serbi, tre aplikantë janë nga diaspora dhe jetojnë në pjesë të ndryshme të botës, kurse pesë aplikantë jetojnë në Kosovë, nga të cilët një flet serbisht.

Për të marrë informacion të mëtejshëm, ZPV thuhet se ka kontaktuar secilin aplikant individualisht.

Qëllimi i ZPV thuhet se ishte të përcaktojë nëse ekziston ndonjë ndryshim i papajtueshëm midis aplikantëve, që do të garantonte një rekomandim të më shumë se një grupi.

Nga gjashtëmbëdhjetë aplikantët, thuhet se vetëm njëri kundërshtoi që të grupohej në një grup të vetëm.

“Argumentet e aplikantit janë pjesërisht të lidhura me përkatësinë etnike dhe rrethanat e veçanta të çështjes së tij, si dhe një konflikt të mundshëm interesi me viktimat e tjera”, thuhet në shkresë.

Sipas kësaj shkrese, pavarësisht prejardhjeve të ndryshme të aplikantëve, shumica e aplikantëve nuk kundërshtojnë të grupohen në një grup të vetëm

“Sa i përket aplikantit që shprehu kundërshtime, ZPV pajtohet që situata e tij ndryshon në një farë mase nga aplikantët e tjerë. Sidoqoftë, pasi analizoi me kujdes rrethanat individuale të aplikantit dhe veçoritë e grupit në tërësi, ZPV konsideron se argumentet e aplikantit nuk përbëjnë një situatë që do të garantonte përfaqësim të veçantë”, thuhet në shkresë.

Tutje, thuhet se pas analizimit të rrethanave individuale të aplikantëve dhe interesave të grupit në tërësi, ZPV konsideron se ndryshimet dhe çështjet e mundshme të përshkruara dhe të shqyrtuara më sipër mund të menaxhohen në mënyrë efektive përmes sigurimit të një ekipi ligjor me shumë anëtarë, me aftësinë për të punuar në gjuhët dhe vendet e origjinës.

Përveç kësaj, thuhet se avokati i viktimave dhe anëtarët e ekipit të tij ose të saj do të jenë në gjendje të përshtatin ndërveprimin dhe komunikimin e tyre me klientët e tyre në një mënyrë sa më të përshtatshme, duke marrë parasysh çdo veçanti gjuhësore, etnike, gjeografike ose veçanti të tjera, duke siguruar kështu përfaqësim të drejtë dhe të barabartë të të gjithë klientët pavarësisht prejardhjes së tyre

“Prandaj, ZPV nuk gjen që ndonjë nga çështjet dhe / ose ndryshimet e mësipërme do ta bënte përfaqësimin e përbashkët të parealizueshëm në këtë fazë dhe rekomandon që Gjyqtari i Procedurës Paraprake të grupojë viktimat në një grup të vetëm”, thuhet në këtë shkresë.

Sipas shkresës, sa i përket preferencave mbi përfaqësimin ligjor, njëmbëdhjetë aplikantë që flasin serbisht kanë deklaruar preferencat e tyre në formularët e aplikimit duke dhënë emra të avokatit, ndërsa një aplikant ka shprehur një preferencë të përgjithshme për të pasur një avokat nga vendet perëndimore.

Tutje, thuhet se ZPV do të mbështesë propozimin e saj për caktimin e avokatit të viktimave tek Sekretari bazuar në një sërë kriteresh, të tilla si një marrëdhënie e demonstruar e besimit me viktimat, një angazhim i demonstruar për të punuar me persona të prekshëm, si dhe ekspertizë / përvojë gjyqësore etj.

Në fund të shkresës, thuhet se ZPV gjithashtu do të marrë parasysh vendet e origjinës së avokatit të propozuar të viktimave dhe anëtarët e ekipit të tij ose të saj, si dhe aftësinë e anëtarëve të ekipit për të punuar në gjuhë të ndryshme, së bashku me çdo preferencë të shprehur nga aplikantët për të siguruar të ekuilibrin e nevojshëm dhe përfaqësimin efektiv për të gjitha viktimat në grup.

Ndryshe, më 9 nëntor, në paraqitjet e tyre të para, Jakup Krasniqi e Hashim Thaçi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vihen në barrë.

Njëjtë është deklaruar edhe Veseli në paraqitjen e tij me 10 nëntor, sikurse edhe Selimi me 11 nëntor.

Aktakuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit është konfirmuar më 26 tetor 2020.

Sipas akuzës së ngritur, së paku midis marsit 1998 deri në shtator 1999, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi dhe anëtarë të tjerë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët kishin qëllimin e përbashkët për të siguruar dhe ushtruar kontroll mbi të gjithë Kosovën përmes metodave që përfshinin frikësimin, keqtrajtimin, ushtrimin e dhunës dhe eliminimin e paligjshëm të atyre që konsideroheshin si kundërshtarë.

“Ndër këta kundërshtarë përfshiheshin persona që ishin, ose që konsideroheshin se kishin qenë: (a) bashkëpunëtorë ose të lidhur me forca, zyrtarë ose institucione shtetërore të RFJ-së, ose që (b) ndryshe nuk mbështetnin qëllimet ose metodat e UÇK-së dhe më vonë të QPK-së, ndër të cilët persona të lidhur me LDK-në dhe serbë, romë dhe persona të kombësive të tjera (bashkërisht, ‘kundërshtarët’). Ky qëllim i përbashkët përfshinte krimet e përndjekjes, burgosjes, arrestimit dhe ndalimit arbitrar ose të paligjshëm, akte të tjera çnjerëzore, trajtimin mizor, torturën, vrasjen dhe zhdukjen me forcë të personave”, thuhet në aktakuzë.

Tutje, në aktakuzë përmenden edhe Azem Syla, Lahi Brahimaj, Fatmir Limaj, Sylejman Selimi, Rrustem Mustafa, Shukri Buja, Latif Gashi dhe Sabit Geci.

“Ndër anëtarët e tjerë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët ishin Azem SYLA, Lahi BRAHIMAJ, Fatmir LIMAJ, Sylejman SELIMI, Rrustem MUSTAFA, Shukri BUJA, Latif GASHI dhe Sabit GECI, si dhe disa udhëheqës të tjerë politikë dhe ushtarakë të UÇK-së dhe QPK-së, ndër të cilët edhe anëtarë të tjerë të Shtabit të Përgjithshëm; ministra dhe zëvendësministra të QPK-së; komandantë të zonave të UÇK-së, zëvendëskomandantë të zonave dhe anëtarë të tjerë të shtabeve të komandave të zonave; komandantë të brigadave dhe njësiteve; komandantë dhe anëtarë të shërbimeve policore dhe të zbulimit të UÇK-së dhe QPK-së; ushtarë të tjerë të UÇK-së dhe zyrtarë të tjerë të QPK-së; si dhe të tjerë që vepronin në emër të UÇK-së dhe QPK-së (së bashku me Hashim THAÇIN, Kadri VESELIN, Rexhep SELIMIN dhe Jakup KRASNIQIN, bashkërisht, ‘anëtarët e NKP-së’). Të gjithë këta individë, me veprimet dhe mosveprimet e tyre, kontribuan në arritjen e qëllimit të përbashkët. Si alternativë, disa ose të gjithë këta individë nuk ishin anëtarë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët, por u përdorën nga anëtarë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët për të kryer krime për realizimin e qëllimit të përbashkët (së bashku me anëtarët e NKP-së, bashkërisht ‘anëtarët dhe instrumentet e NKP-së’)”, thotë akti akuzues.

Shfaq komentet
comments powered by Disqus
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat