E martë, 17 maj 2022
  • Milorad Dodik, përfaqësuesi i boshnjakëve-serbë në Presidiumin Shtetëror të Bosnje-Hercegovinës

1 / 2